09129314012-09057030035

به فروشگاه آنلاین یدک خوش آمدید

yadakonline50@gmail.com

واشر گلویی پراید

نمایش نتیجه واحد

نمایش :
ناموجود
واشر-گلوئی-اگزوز-پراید-1-عظامواشر-گلویی-اگزوز-پراید-عظام

واشر گلویی اگزوز پراید عظام

نکات برجسته:

واشر گلوئی اگزوز پراید عظام یکی از قطعات جانبی موتوری می باشد. و این قطعه دربین خروجی منیفولد و ورودی کاتالیست قرار می گیرد.