09129314012-09057030035

به فروشگاه آنلاین یدک خوش آمدید

yadakonline50@gmail.com

سنسور اکسیژن

نمایش نتیجه واحد

نمایش :

سنسور اکسیژن بالایی پراید عظام

نکات برجسته:

سنسور اکسیژن بالایی پراید عظام یکی از قعطات جانبی خودرو است که وظیفه آن مقدار اکسیژن موجود در سوخت را اندازه گیری می کند

1.060.000 تومان