09129314012-02136915085

ساعت کاری : 10 الی 17

به فروشگاه آنلاین یدک خوش آمدید

yadakonline50@gmail.com

L90-13
اتوماتیک ( سلونوئید ) استارت L90 - لوگان عظام

تماس بگیرید

m-logo
استارت L90 بدون جعبه عظام
L90-1
استپر موتور L90 عظام
150
استپر موتور تندر L90 شاکو
L90-3
پلوس کامل بلند ABS راست تندر ( ال نود -ال 90 - L90 ) عظام
L90-4
پلوس کامل کوتاه ABS چپ L90 عظام
L90-5
پیستون L90-K4M-100 با گژن پین عظام
L90-5
پیستون تندر L90-K4M گرید A با گژن پین عظام
L90-5
پیستون تندر L90-K4M-025 با گژن پین عظام
L90-5
پیستون تندر L90-K4M-050 با گژن پین عظام
L90-6
ترموستات L90 ( 83 درجه) عظام
L90-8
ترموستات L90 ( 89 درجه) عظام
L90-10
دیسک چرخ تندر ( ال 90 - L90 - ال نود ) عظام
150
رله صورتي تندر L90 شاکو
L90-11
سرچرخ ( سرپلوس ) تندر ( L90 - ال نود - ال 90 ) با ABS ( ای بی اس ) عظام
150
سنسور اكسيژن تندر L90 آبي شاکو