09129314012-09057030035

به فروشگاه آنلاین یدک خوش آمدید

yadakonline50@gmail.com

تسمه

(نمایش 1 – 12 محصول از 21 محصول)

نمایش :

تسمه تایم پراید (107YU220) عظام

نکات برجسته:

تسمه تایم پراید– (107YU220) عظام یکی از تسمه های اصلی موتور به شمار می رود و وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد و به همین دلیل بر اساس کارکرد قطعه باید دارای خواصی شامل کارکرد بی صدا،دوام بالا باشد.

213.000 تومان

تسمه دینام پراید- دندانه دار (M35/2-890X) عظام

نکات برجسته:

تسمه دینام پراید– دندانه دار (M35/2-890) عظام یکی از تسمه های اصلی موتور به شمار می رود و وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد و به همین دلیل بر اساس کارکرد قطعه باید دارای خواصی شامل کارکرد بی صدا،دوام بالا باشد.

105.000 تومان

تسمه دینام پراید- دندانه دار (M35/4-900X) عظام

نکات برجسته:

تسمه دینام پراید– دندانه دار (M35/4-900X) عظام یکی از تسمه های اصلی موتور به شمار می رود

105.000 تومان

تسمه دینام پراید- ساده (M35/2-890) عظام

نکات برجسته:

تسمه دینام پراید– ساده (M35/2-890) عظام یکی از تسمه های اصلی موتور به شمار می رود و وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد و به همین دلیل بر اساس کارکرد قطعه باید دارای خواصی شامل کارکرد بی صدا،دوام بالا باشد.

100.000 تومان
1 2