09129314012-09057030035

به فروشگاه آنلاین یدک خوش آمدید

yadakonline50@gmail.com

درب رادیاتور پراید ( پلیمری ) عظام

نمایش نتیجه واحد

نمایش :

درب رادیاتور پراید ( پلیمری ) عظام

نکات برجسته:

درب رادیاتور پراید ( پلیمری ) عظام یکی از قطعات سیستم خنک کننده موتوری می باشد. همچنین در درب های رادیاتور سوپاپ هایی وجود دارند که وظیفه کنترل فشار دمای را بر عهده دارند زیرا رادیاتور خودرو تخت فشار دمای زیادی می باشد و درب رادیاتور وظیفه ذخیره و نگه داری ماده خنک کننده موجود در رادیاتور را بر عهده دارند.